"ÇOCUKLARIN SESİ" OLARAK HEP BİRLİKTE..

İYİ EBEVEYNLİK:OLUMLU EBEVEYNLİK


İYİ EBEVEYN OLMAK : OLUMLU EBEVEYNLİK

İyi ya da mükemmel ebeveynlik kavramı, popüler ve medyatik bir kavramdır; çocuk gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışanlar açısından anlamlı değildir. Anne – babanın ebeveynlik becerileri “iyi olmak” üzerine değil “olumlu ebeveynlik” ya da “gelişimsel ebeveynlik” becerilerine sahip olup olmadığına göre değerlendirilir. Oysa toplumda, özellikle anneler, “iyi anne” olmaları yolunda görünür -görünmez baskı altındadırlar. Dokuz aylık gebelik döneminde başlayan yüklenme, emzirmeyle perçinlenmekte; çocuğun büyüme süreci yalnızca kadının annelik yeterliğine indirgenmektedir. Doktorların bile bazen “ .. annesi iyi bakamamışsın bu çocuğa, kilo almamış bu ay..” şeklindeki özde iyi niyetli geri bildirimleri öncelikle anneler olmak üzere toplumun zihninde “iyi anne olamama” şablonu oluşturmaktadır. Son yıllarda hızı gitgide artan sosyal medya paylaşımcıları, blogger anneler de anneliğin nasıl olması gerektiğine dair geniş bir yelpaze sunmaktadır. Öte yandan sosyal medyadaki annelik paylaşımlarını izleyen kadınların bazıları, yetersizlik duygusunu daha fazla hissettiklerini dile getirmekteler. Günümüzde iyi ebeveyn olma adına yapılan eylemlerin bir çoğu, çocukların öğrenme ve keşfetme yeteneklerini baskılar; örselenmelerine, öz saygılarını yitirmelerine, yaratıcılıklarını, kaybetmelerine neden olur. Bu nedenle “iyi/mükemmel ebeveyn olma” düşüncesi yerine olumlu ebeveynlik becerilerine sahip olmak konusunda çaba harcamalılar anne-babalar. Gelişimsel ebeveynlik olarak da tanımlanan bu kavram, anne-baba ya da çocuğa bakan kişilerin, çocukların öğrenme ve gelişimlerini desteklemek amacıyla gösterdikleri tutum ve tavırların tümünü kapsar. Çocuğun gelişimine değer veren, destekleyen ve çocuğun gelişim hızına uyum sağlayabilen ebeveynlik tutumudur. Olumlu ebeveynlikte çocuk yetiştirme şekli sıcak, duyarlı, cesaret verici ve iletişim odaklı olmalıdır. Öte yandan anne ve babanın insan olduğu, farklı duygularla her gün başetmesi ve kendine zaman ayırması gerektiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle sürekli doğru ve mükemmel tavır sergilemesi beklenemez ama olumlu yaklaşım içinde olması çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlar.

Olumlu ebeveynlik becerilerini kazanmak için anne babalara öneriler :

 Çocuğumu istediğim forma sokmaya çalışmam; yetenek, ilgi ve kişiliğindeki güzellikleri keşfetmeye uğraşırım.
 Ebeveyn olmanın kontrol etmek değil, aslında çocuğuma yaşam rehberliği yapmak olduğunu kendime hatırlatırım.
 Çocuğum benim gibi düşünmek zorunda değil.
 Çocuğumun fikirleri bana çok farklı gelse de onu anlamaya çalışırım.
 Dünyayı kendi bakış açısından görmesine fırsat veririm.
 Çocuğumla iletişim kurarken kendi çocukluğumda hissettiklerimi anımsamaya çabalarım.
 Kurallarım ve taleplerimin nedenlerini açık ve dürüst şekilde açıklamaya çalışırım. Korumak adına yalan söylersem onun da bana karşı dürüst olmayacağını aklımda tutarım.
 Kontrolcü bir ebeveyn olmamaya çaba harcarım.
 Yaşamla ilgili kendi seçimlerini yapmasına fırsat tanır, destek olurum.
 Tartışmalar sırasında haklı çıkmaya çalışmam, onun duygularını anlamaya çaba harcarım.
 Ona güvenmeye çalışırım, sorunları çözme becerisini izlerim.
 Çocuğum olması bana ait olduğu anlamına gelmez, bağımsız ve özür bir birey olma yolunda olduğunu aklımda tutarım.
Saat