"ÇOCUKLARIN SESİ" OLARAK HEP BİRLİKTE..

Uzm. Birgül U.Bayoğlu

EĞİTİM:
• Hacettepe Üniversitesi S.B.F. Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Bölümü. Ankara-1989
• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı ABD. Ankara - 1996
• Colorado Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Gelişimi Merkezi. Denver / Colorado -1997
• Brown Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü. Providence / Rhode Island- 1997
• Karolinska Enstitüsü Astrid Lingren Çocuk Hastanesi. Stockholm/ İsveç -1999
• Zürih Üniversitesi. Gelişimsel Pediatri Bölümü. Zürih/ İsviçre- 2008
* Alicante Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü.Alicante.İspanya-2014

KARİYER:
• Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ankara 1991- 2015
• Bayındır Hastanesi Pediatri Bölümü Çocuk Gelişimi Ünitesi, Ankara 2016-

BİLİMSEL YAYINLAR:
• Turkish children's performance on Denver II: effect of sex and mother's education. Dev Med Child Neurol. Jun;40(6):411-6.1998
• Altı yaş çocuklarında Denver II Testi Performansı: Sosyo-Ekonomik Farklılıklar. 43. Milli Pediatri Kongre Bildirisi. Ankara,1999 • Denver II Test and School Performance. Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Kongre Bildirisi. İstanbul, 1999
• Hand and eye preference in normal preschool children. Clin Pediatr (Phila). 1999 Nov;38(11):677-80.
• Pediatri Polikliniğinde Gelişimsel Değerlendirme ve Yaklaşım:Gelişim Ünitesi Çalışmaları. II.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongre Bildirisi. Ankara, Mayıs 2000
• Denver II Test and Turkish Children: effect of Socio-economic and maternal different”. Clinical Pediatrics, 81: 98-101, Article, 2000
• Sorgulama formunun Gelişimsel Değerlendirmedeki Yeri: Denver II ile karşılaştırılması. Birinci Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongre Bildirisi. Ankara, 2001
• Hand and Eye Preference of Children. Infant Mental Health Dünya Kongresi Bildirisi. Montreal, Quebec-CANADA, 2000
• The developmental evaluatıon and the follow-up of the chıldren referred to outpatıent clınıc : hacettepe unıversıty chıldren hospıtal chıld development unıt ( cdu ) experıences. Infant mental health dünya kongresi bildirisi. Amsterdam, 2002
• Sıfır-6 yaş çocuklarının Denver II testi ile okul başarısı değerlendirmesi. Uluslararası Çocuk Nörolojisi Kongre Bildirisi.İzmir, 2002
• Serebral Palsili çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve aile gereksinimleri. I.Ulusal Serebral Palsi Gelişimsel bozukluklar kongre bildirisi. İstanbul. Kasım 2005
• Can preschool developmental screening identify children at risk for school problems? Early Hum Dev. 2007 Jan 24;
• Developmental status in hydrocephalic children. European Journal of Paediatric Neurology. Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği (EPNS) 7.Kongre Bildirisi. Kuşadası, September 2007
• Turkish adaptation of speech and language disorders test: Preschool Language Scale, fourth edition: PLS-4. European J Pediatr Neurol, 11 (suppl.1), page 87. 2007
• The Revision of Denver II test at Turkish Children: Ten years ago,ten years later. Infant Mental Health Kongresi Bildirisi. Leipsig-Almanya 2010
• Dikkat Eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.2011.Cilt:54 Sayı³
• Turkish Validation of the PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes. Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4, pages 330–338, July/August 2013
• Language Developmenet and Affecting factors in 6.0-27.0 Month-Old Children. Ear,Nose&Throat Journal. 2013
• Language development and affecting factors in 3-6 year-old children. European archives of oto-rhino-laryngology and head & neck. 2013
• Milestones of language development in Turkish children. Muluk NB, Bayoğlu B, Konuşkan B, Anlar B. B-ENT. 2013;9(4):299-306
• Language development and affecting factors in 3- to 6-year-old children. Muluk NB, Bayoğlu B, Anlar B. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):871-8
• Preschool Developmental Screening with Denver II Test in Semi-Urban Areas. J Pediatr Child Care Volume:1 Issue: 2, November 2015
• Screening preschool children for fine motor skills: environmental influenc. J. Phys. Ther. Sci. Vol. 28, No. 3, 2016
• A study of language development and affecting factors in children aged 5 to 27 months. Ear,Nose &Throat Journal Volume 95, Number 1, Jan 2016

*AÇ TAYFUR, B BAYOĞLU, B ANLAR. Role Of Parental Questionnaires In Developmental Evaluation Of Children: A Comparison Of Mothers' Report And Screening Test Results. ATD 2017; 2(2): 37 -4 

* Çocuk gelişimi klinik uygulamaları: hasköy semt polikliniği örneği. Kıymet DEVLET MEMİŞ1, Birgül URAL BAYOĞLU2, Adnan YÜCE1, Mustafa BOLKAN. Uluslararası 4. Çocuk gelişimi Kongresi. Ankara 22-24 Ekim2018 

*Cemil Özal, Birgül Bayoğlu, Sevilay Karahan, Mintaze Kerem Günel, Banu Anlar. Gross motor development of preschool children: effects of socioeconomic status and maternal education. The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 10-18 28.

*Ganime Ayar , Tülin Köksal, Funda Kurt, Aysun Kara Uzun, Bahar Çuhacı Çakır, Birgül Bayoğlu, Sıddıka Songül Yalçın. Mother-child interaction and the development status of children who have been accidentally poisoned. The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 61-67

*Bayoğlu ve ark. Ozel sağlık kuruluşlarında norogelişimsel değerlendirme: Cocuk gelişimi unitesinin onemi. 22.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. Kasım 2020

*Bayoğlu, Çultu, Erdemli. Sleep Difficulties at early childhood. Ulusal Sosyal Pedaitri Kongresi. Kasım 2020

* Ganime Ayar , Sıddıka Songül Yalçın , Birgül Bayoğlu. Do the Children of Mothers with Optimum PICCOLO Scores Have Better Denver II Test Results? Turk Arch Pediatr 2021; 56(5): 423-428


KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ:
• "Anne-Çocuk Karnesi". Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yayını. Şubat 2008
• “G.D.P. -Anne-Baba Rehberi”. Nobel Tıp Yayınları. Nisan 2007-2014
• “Bağlanma,Evlilik ve Aile Psikolojisi”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. Ankara.2010
• “Romantik İlişkiler,Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri”. Editör: Tarık Solmuş. Nobel Yayınları. Ankara.2010
• "Riskli Bebek İzlemi". Editör: Prof.Dr. İpek Akman. Boyut Yayıncılık. Istanbul 2014
• "Temel Çocuk Nörolojisine Giriş". Editör: Prof.Dr. Kalbiye Yalaz. Pelikan Kitabevi. Ankara 2015
• "Çocuk Sesi". Gelişim Destek Paketi. Akademisyen Yayınevi. 2016.
• Nörolojik olarak Riskli Bebek İzlemi. Editör:Prof.Dr.Yüksel Yılmaz. Hayykitap. İstanbul, 2016
 * Gelişimsel ebeveynlik Rehberi. Hipokrat Yayıncılık. Ankara 2019 13. Gelişimsel ebeveynlik. Ed. Birgül Bayoğlu, Fatma Elibol. Nobel Yayın. Ankara 2020 14.

* Gecikmiş Konuşma ve Dil gelişimi. Şenay Eseroğlu. Ed. Birgül Bayoğlu. Ocak 2021


PANEL, KONFERANS, TOPLANTI KONUŞMALARI:
• "Gelişimi Değerlendirme". Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu-4 Ankara 2005
• “ Denver II Testi revizyon sonuçları”. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi. Marmaris 2007
• “ Fiziksel istismarı önlemede çocuk gelişimcinin rolü ve önemi”. Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Sempozyumu-II. Mayıs 2008
• “ Erken Tanda Gelişimsel Tarama Testlerinin Yeri ve Önemi”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri-I. Nisan 2008
• ”Gelişimsel Tarama ve Testler”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi-II Günleri. Konya 2009
• ”Gelişimsel Değerlendirme”. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri-III Muş 2009
• ”Davranışsal ve eğitsel yaklaşım”. Pediatrik Rehabilitasyon-I Kongresi. İstanbul 2009
• "Gelişimsel testler ve uygulama alanları”. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi.”Marmaris 2009 • "Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Gelişimcinin Rolü". Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Konferansları. Nisan 2011
• "Çocukların madde bağımlılığından korunmasında erken gelişimsel izlem: Aile ile işbirliği" . III. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. 20-22 Nisan 2011
• "Mukopolisakkaridozlu çocukların gelişimsel değerlendimesi". MPS Konferansları. Hacettepe Üniversitesi. 2015
• V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi.2016
• 5.PUADER Kongresi.Çeşme.2016
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türkiye Sertifika Eğitimleri Program Sorumlusu (1998 – 2016)
• 4.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi. “Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kursu”. Antalya,2016
• "Ev Programları. Pediatride Erken Müdahale ve Fizyoterapi: Yenilikler ve Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Aralık 2017
• CP ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 23-25 Şubat 2018 İstanbul
• Klinik Uygulamalar. 1.Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi. Nisan 2018
• PİKOLO Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu Uygulamacı Eğitimi. 4.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi. Nisan 2018ÜYELİKLER:
• Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Kurucu Üyesi
• Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Üyesi
• Sosyal Pediatri Derneği Üyesi
• Hacettepe Mezunlar Derneği-HUMED Üyesi
• ÇGE-DER Üyesi
• TSÇV Akademik Kurul Üyesi
-----------------------------------------------------------------------
İletişim : bayoglu@hacettepe.edu.tr , bbayoglu@yandex.com 0 555 3620667

Saat